Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

YARGIDAN SGK BAŞKANILĞINA BİR HUKUK TOKADI DAHA


[ 22 Eylül 2011, Perşembe – 17:09 ]

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca hazırlanan ve Kurumun yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri Sendikamızca yargıya taşınmıştı. Danıştay 2. Dairesi dava konusu yönetmeliğin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu, bazılarının ise esasa bırakılmasına karar verdi.

Yüksek Yargının kararı kesinleşmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme yönetmeliğinin ilgili maddelerini yargı kararına uygun olarak yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Yargıya taşıdığımız Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde, çalışanlar aleyhine hususlar bulunduğu halde, çalışanları temsilen yönetim kurulunda bulunan ve bu yönetmeliğe onay veren, sesini çıkarmayan sözde bir sendikanın Başkanını ve sendikasını Emek ve hak noktasındaki bu tavırlarını Sosyal güvenlik Kurumu çalışanlarının takdirine bırakıyoruz. Sendikamızca yapılan incelemeler sonucu 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin, hukuka aykırı ve personel açısından hak kaybına sebebiyet veren bazı maddelerinin iptali için açmış olduğumuz davayı buradan tüm SGK çalışanlarına duyurmuştuk.

Açtığımız davada, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin;

1) 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde “Aktüer” unvanına, aynı maddenin 3. fıkrasının (a) bendinde ise “Çocuk Eğitimcisi” unvanına yer verilmeyerek eksik düzenlemeyle yaratılan hukuksal boşluk ve hak kaybının,

2) 7. maddesinin 1. fıkrasının e/1 hükmünde yer alan; “En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak” şeklindeki eşitlik, kariyer ve liyakat ile kazanılmış hak kavramlarına aykırı olan ibaresinin,

3) 13. maddesinin 5. fıkrasında yer alan; “merkez ve taşra teşkilatı personeli için ayrı ayrı görevde yükselme eğitimi yapılabilir” şeklindeki merkez ve taşrada çalışan personeller arasında fırsat eşitliğini ortadan kaldıran ve haksız rekabete sebebiyet verici nitelikteki düzenlemenin,

4) 24. maddesinin 1/b ve 1/c bentlerinin 2. cümlelerinin; Söz konusu düzenlemeler, Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler dikkate alınarak, görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilmesine imkân veren ve kadrolaşmaya ve fırsat eşitsizliğine aykırı bu maddenin;

5) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in 01.03.2010 tarihli ve 2010/192 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik m. 2/II hükmü ile Ek-1 Personel Değerlendirme Formu’ndaki Değerlendirme Kıstaslarının 3., 4. ve 6. bölümlerinin, Öncelikle yürütmesinin durdurulması, sonrasında iptali istenilmişti. Sendikamızın açmış olduğu bu dava sonucunda;

Danıştay 2. Dairesi tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin 3. fıkrasının (a) bendi ile 7. maddesinin 1. fıkrasının e/1 bendinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Gelişmeler sendikamız internet sitesinden duyurulmaya devam edecektir.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |