Geri

DİYALOGLA ÇÖZÜLEMEDİ, FAZLA ÇALIŞMA ADALETSİZLİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK

16 Ağustos 2011, Salı | 11:06

Maliye’de ki Fazla Çalışma Adaletsizliği İle İlgili Dava Açtık

Maliye Bakanı'nın 22.07.2011 tarihli oluru ile fazla çalışma usul ve esaslarına eklenen EK–1 maddesiyle getirilen düzenlemede, Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde, bazı unvan ve kadrolarda görev yapan personele ödenecek fazla çalışma ücreti belirlenirken, merkez teşkilatı çalışanları arasında ayrım yapılmış, taşra teşkilatı çalışanları ise yok sayılmıştır.

Sendikamızca yapılan inceleme sonucu, Maliye Bakanlığı’nın 22.07.2011 tarihli olurları ile “Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar”a eklenen, hukuka, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı “Ek Madde 1”in tamamının iptali için dava açmış bulunmaktayız.

Gelişmeler sendikamız internet sitesinden duyurulmaya devam edecektir.