Geri

DANIŞTAY'DAN SENDİKALI MEMURA MÜJDE

08 Ağustos 2011, Pazartesi | 15:14

Danıştay: Kamudaki Atamalara Sendikalar Dava Açabilir..

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen'in açtığı davayı görüşen Danıştay 5. Dairesi kamuda yapılan atamaların iptali için sendikaların dava açabileceğine hükmetti.Türk Sağlık-Sen tarafından Aydın İl Sağlık Müdür Yardımcılığına yapılan bir atamanın iptal edilmesi için dava açılmış, Aydın İdare mahkemesi söz konusu atama işleminin sendika üyelerinin ortak menfaat ve haklarını ilgilendirmediği gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Türk Sağlık-Sen'in mahkemenin ret kararını Danıştay'a temyize götürmesinin ardından Danıştay 5. dairesi sendikaların kamudaki yönetici atamalarına karşı dava açabileceklerine hükmetti.

Danıştay'ın verdiği kararda sendikaların ortak hak ve menfaatlerini ilgilendiren konulardaki dava açma haklarının düzenleyici işlemle sınırlandırılmadığına dikkat çekildi. Kararda "Kamu Kurumu yöneticiliğine atanan kişinin sendika üyelerinin üst amiri olacağı gözetildiğinde bu işlemin sendika üyelerinin ortak hak ve menfaatini ilgilendirmediği öne sürmek mümkün değildir" denildi.

Danıştay kararında bireysel bir işleme dava açan sendikanın amacının ataması yapılan kamu görevlisinin menfaatlerine engel olma değil, söz konusu atama ile yaratılan statü kurallarındaki yanlış kullanıma engel olarak üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini korumak olduğunun kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Söz konusu nedenlerden dolayı kamuda bireysel atama işlemine karşı dava açılabileceğinin açık olduğunun kaydedildiği kararda yerel mahkemenin davada Sendikanın resmi, kişisel ve güncel menfaati olmadığı dolayısıyla dava açma ehliyeti bulunmadığı yönündeki kararının hukuka uyartılılığın bulunmadığına dikkat çekildi. Söz konusu davanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verildi.

Danıştay'ın verdiği kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci "Sendikalar üyelerini etkileyen her konuda üyelerinin menfaatlerini korumak adına hukuka başvurabilirler. Danıştay'ın kamudaki yönetici atamasına ile ilgili açtığımız dava sonucunda verdiği bu kararda haklılığımızı tescillemiştir." dedi.