Geri

MALİYE’DE Kİ FAZLA ÇALIŞMA ADALETSİZLİĞİNE BİREYSEL BAŞVURU DİLEKÇESİ

04 Ağustos 2011, Perşembe | 16:08

Maliye Bakanı'nın 22.07.2011 tarihli oluru ile fazla çalışma usul ve esaslarına eklenen EK–1 maddesiyle getirilen düzenlemede, Bakanlık Merkez Teşkilatı bünyesinde, bazı unvan ve kadrolarda görev yapan personele ödenecek fazla çalışma ücreti belirlenirken, merkez teşkilatı çalışanları arasında ayrım yapılmış, taşra teşkilatı çalışanları ise yok sayılmıştır. Konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin

yapılarak, Bakanlığın tüm personeli için fazla çalışma ücretlendirmesinin eşit sağlanması gerekmektedir. 75 saate kadar ve 5 katı oranında fazla mesai ücreti ödenmesi uygulaması dışında bırakılan merkez ve taşra teşkilatı çalışanları için bireysel başvuru dilekçeleri hazırlanmıştır. Bireysel başvuru için hukuk servisimiz tarafından hazırlanan dilekçe ektedir.

75 SAATE KADAR 5 KATI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İSTEMİ

Bireysel Başvuruların Gönderileceği Fax Numaraları:

Maliye Bakanlığı Makamı Faks: (0312) 425 00 58

Personel Genel Müdürlüğü Faks: (0312) 425 04 43 – 424 06 39