Geri

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

20 Mayıs 2011, Cuma | 09:55

TÜRK BÜRO-SEN GENEL MERKEZİ’NİN, 10–16 MAYIS SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASIDIR:

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Sistemi, toplumun tüm kesimlerini bir şemsiye altına toplaması gereken bir sistemdir. Bu şemsiyenin altında; fiilen çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar ve gençler ile dul ve yetimler varsa işte o zaman Sosyal Devlet olgusundan bahsedilebilir.

Ancak ne yazık ki, ülkemizdeki Sosyal Güvenlik Sistemi, çalışanların tamamını sisteme dahil edemediğinden, sistemin tüm faturası kayıt altında bulunanlara çıkartılmaktadır. Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayıları arttırılmış, sistem “mezarda emekliliğe” dönüştürülmüştür. 5510 sayılı yasa ile dayatılan Sosyal Güvenlik Sistemine karşı, ülke yönetimini elinde bulunduranlarda dahil olmak üzere bir çok insanımız, küçük yaştaki çocuklarını mevcut sistemden korumak için sigortalı yapmışlardır. Hatta bu sisteme kurum yönetimi dahi inanmadığından, 2009 yılında kurumun intra siteminden kurum çalışanları bireysel emeklilik sistemine bile davet etmiştir.

Sosyal Güvenlik Sistemi artık paralı hale gelmiştir. Sosyal Güvenlik Şemsiyesi altında olmalarına rağmen, parasız teşhis ve tedavi imkanları yoktur. Kurumun sunduğu sağlık hizmetleri tamamen kar-zarar ilişkisine dayandırılmıştır.

657 sayılı yasaya göre çalışan ve sağlık ödemeleri kurumlarınca karşılanan memurların sağlık ödemeleri de SGK’ya devredilmiştir. Bu tür ödemelerde bilhassa il dışı sevklerinde memurlar mağdur edilmekte, yollukları karşılanmamaktadır. Sistem öyle bir hale gelmiştir ki, hiçbir sosyal güvenlik güvencesi bulunmayan yeşil kart sahipleri daha güvenceli ve avantajlı olmuşlardır.

Emeklilik işlemleri uzadıkça uzamakta, vatandaş kurumdan hizmet alımında sürekli sıkıntı yaşamaktadır. Pek çok ilde SGK Müdürlüklerinde kargaşa çıkmakta ve zaman zaman kamu çalışanları da saldırıya uğramaktadır.

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı birleştirilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun meydana getirilmesinin üzerinden 6 yıl geçmiştir. Kurum kimliği kolay oluşmaz. Gömleğin ilk düğmesini nasıl iliklerseniz, öteki düğmelerde öyle gider. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ilk düğme yanlış iliklenmiştir. Hem çalışanlar hem de kurum açısından yanlış uygulamalar devam etmektedir. Düğmeler açılmalı yeni baştan iliklenmelidir. Hem kurum personeli, hem de kurumdan hizmet alan vatandaşımız memnun olmalıdır.

300’ü aşkın Merkez Müdürlüğü 3 yıldır vekaletle yürütülmekte ve Görevde Yükselme Sınavı ısrarla sınav açılmamaktadır. Merkez Müdürlükleri görevlendirilmelerinde ayrımcılık devam etmektedir

SGK’nın yetersiz bilgi işlem tabanı nedeniyle, SGK İl Müdürlüklerinde vatandaşların kaliteli hizmet almalarına engel olmaktadır. SGK Yönetimi sistemi yönetemediği gibi kurumu da yönetmekten acizdir. SGK kurulduğundan bu yana sürekli başkan değişikliğine uğramış, halen bir çok makam da vekaleten yönetilmektedir. 74 milyon insana hizmet veren, 26 bin SGK çalışanı ağır şartlarda hizmet vermektedir. Onlarca İl Müdürlüğü’nde norm kadro eksikliği dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Pek çok İl Müdürlüğü, belirlenen norm kadronun yarısından daha az personelle hizmet sunmaya çalışmaktadır. Kurumdaki personel eksikliği 4/B sözleşmeli istihdam yolu ile giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak her sınav sonu alınan personelin büyük bir bölümü kurumda kalmamakta ya başka kurumlara yatay geçiş sağlamakta ya da ayrılmaktadır. Bu nedenle kurumun eleman eksikliği, kadrolu memur istihdamı yolu ile giderilmelidir. Kurum yönetimi özellikle, teftiş kurulu raporları ile görevde kalmaları sakıncalı bulunan bazı üst düzey yöneticileri korumaya devam etmektedir. Keyfiyet ve hukuk tanımazlığı sürdürmektedir. Sosyal Güvenlik Merkezleri yeniden gözden geçirilmelidir. Yüzü aşkın SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Eski İl müdürüne görev verilmeyerek, liyakatsiz, birikimsiz, sadece yandaş mantığı ile onlarca İl Müdürü görevlendirilmiştir. SGK Başkanlığı üst yönetiminde göreve getirilenlerin pek çoğunun kurum dışından olması, kurumda halen yüzlerce müdürlüğün vekaletle yönetilmesi kötü yönetiminin bir başka göstergesi olmuştur.

Ülke insanımızın tamamına hizmet vermeye çalışan kurum çalışanları, mutsuzdur. Her türlü baskıya maruz bırakılmışlardır. Yasal hakları ellerinden alınmaya çalışılmaktadır.

Çalışanların, fazla mesai ücretlerine ve performans ödemeleri hakkaniyet ölçülerinde verilmemekte,personel; yandaş idarecilerin baskısıyla karşı karşıya bırakılmaktadır.

Sosyal Güvenlik sisteminin gerçek anlamda verimli olabilmesi için çalışanların sorunlarının dışında şu sorunlara da acilen tedbir alınması gerekmektedir: Her çalışan mutlaka Sosyal Güvenlik sistemine dahil edilmelidir. Bunun için; öncelikle kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi, prim yükünün hafifletilmesi, makul olmayan yaş ve prim ödeme gün sayılarının çalışanlar üzerinde oluşturduğu “bu sistemden ancak mezarda emekli olurum” psikolojisinin ortadan kaldırılması ve sigortalılığı özendirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, SGK’nın paydaşı olan Sivil Toplum kuruluşları ve sendikalarla işbirliği içinde yönetim anlayışına geçilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Hükümetlerin her türlü müdahalesinin de önüne geçilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Sosyal Güvenlik haftasını kutluyor, ülkemize ve insanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.