Geri

MALİYE BAKANLIĞI V.H.K.İ İLE İLGİLİ GENELGE YAYIMLADI.

25 Mart 2011, Cuma | 16:48

Bilindiği üzere, 19/03/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca Bilgisayar İşletmeni ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarına atamalarına ilişkin usul ve esaslara yer verilen 36 ncı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, söz konusu unvanlar Yönetmeliğin 31 maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine memur kadro unvanından sonra gelmek üzere eklenmiştir.

İlgili genelgeyi görmek için tıklayınız