Geri

MALİYE'DE V.H.K.İ. İLE İLGİLİ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

19 Mart 2011, Cumartesi | 12:10

Maliye Bakanlığında; en çok üye kaydederek, 2006 yılında Yetkili olan sendikamız ,bu tarihten itibaren 2010 Ekim Ayına kadar yapılan tüm kurum İdari Kurullarında Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının sınavsız verilmesini talep etmiştir. Bu konuda da Devlet Personel Başkanlığından Kurumlar isterlerse Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarını sınavsız verebilirler görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkililerine iletilmiştir.

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği 19 Mart 2011 tarih 27879 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar işletmeni kadroları sınavsız olarak verilecektir.

Değişikliğe göre “09/08/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme,Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 31. maddesinin birinci fıkrasının (ı)bendine memur ibaresinden sonra gelmek üzere “Bilgisayar işletmeni , Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ,”ibaresi eklenmiştir.

Aynı yönetmeliğin 36’ncı maddesinin 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak; Sendikamız bu değişikliği yetersiz bulmaktadır.Çünkü yapılan değişiklik ile sınav şartı kaldırılmasına rağmen Bilgisayar işletmeni , Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için “en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı kaldırılmamıştır. Dolayısıyla bu hak lise mezunu olan memurlara tanınmamıştır. Bu da büyük haksızlıktır. Bu haksızlığın giderilmesi için Sendika olarak her türlü mücadeleyi vereceğiz .

Sendika olarak, Bilgisayar işletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarının kadro iptali ve tenkis yoluyla herkese verilmesini talep etmekteyiz .

Aksi takdirde Kurumda var olan huzursuzluk daha da artacaktır.