Geri

MUHASEBE UZMANLIĞI SINAV ŞARTININ İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

04 Ocak 2011, Salı | 12:10

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde, 26.02.2011 tarihinde Muhasebe Uzmanlığı özel sınavı yapılacağı ilan edilmiştir.

Ancak Muhasebe Uzmanlığı Özel sınav duyurusunda, sınava ilişkin başvuru şartları arasında sayılan “Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavına İki defa sınava girip atanmaya hak kazanamayanlar bir daha bu sınava katılamazlar” ibaresi ile bu duyuruya dayanak oluşturan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin ek 1. maddesinde yer alan “İki defa sınava girip atanmaya hak kazanamayanlar bir daha bu sınava katılamazlar” ibaresi Anayasa’nın eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil ettiğinden, fırsat eşitsizliğine neden olduğundan ve aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenmiş bulunan “kariyer” ve “liyakat” ilkelerine de aykırı olduğundan öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay Başkanlığı’nda dava açtık.

11.12.2010 tarihinde, internet sitemizde yayınladığımız haberde de belirtildiği gibi, bahsi geçen sınava daha önce iki kez girmiş olduğu için sınava katılamayacak olan üyelerimizin hak kayıplarını önlemek adına sınava başvuruda bulunmaları, idareden olumsuz yanıt alındığında, açılacak dava için sendikamızca hazırlanmış olan örnek dava dilekçelerini sendikamızın şube başkanlığı ve il temsilciliklerinden temin edebilecekleri tekraren önemle duyurulur.