Geri

ÇALIŞMA BAKANLIĞI MÜSTEŞARI’NIN TALİHSİZ AÇIKLAMASI

23 Aralık 2010, Perşembe | 11:48

Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Birol Aydemir Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Ekonomik Araştırma Forumu ve Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye’de İstihdam Politikası” başlıklı konferansta, Türkiye İş Kurumu’nun istihdam hizmetlerini yapmakta yetersiz olduğunu, işsizliğin 1-2 puanının İş-kur’un yetersizliğinden kaynaklandığını, İş-kur’da çalışan memurun yeterli vasıfta olmadığını belirterek özel istihdam bürolarının etkinleştirileceğini ve hizmetlerin maliyetinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını ifade etti.

Mevcut dönemde 2002 yılından bu zamana kadar alınan memur sayısı yaklaşık olarak 1000’dir. Söz konusu personel alınırken vasıfları test edilmeden, değerlendirilmeden mi alınmıştır? Bu personele yeni projeler verilmiş de, personel tarafından gerekli çalışma yapılıp gerçekleştirilmemiş midir? Eğer İş-kur’da çalışan memur gereken çalışmayı yapmadıysa, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disipline ilişkin ilgili hükümleri uygulanmış mıdır?

İş-kur çalışanlarının yetersizliği hakkında sarf edilen bütün bu sözler acı bir gerçeği saptırmaktan ve İş-kur çalışanlarına hakaretten başka bir şey değildir. Asıl amaç İş-kur’un devlet adına yaptığı hizmeti özelleştirmeye, özel istihdam bürolarının açılması için alt zeminin hazırlanmasına yönelik çalışmalardır. Özel istihdam büroları ülkemizde 2004 yılından bu yana faaliyet göstermekte iken, var olan ama işletilmeyen bu sistemin bugün kurtarıcı sistem olarak sunulması abesle iştigaldir.

Müsteşarın açıklamasında, özel istihdam bürolarına ödenecek olan paraların İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağı belirtilmiştir. Aynı kaynaktan mevcut İş-kur personeline para verilmesiyle ilgili taleplerin karşılanmaması da bu fonun özel istihdam bürolarına alınacak yandaşlara aktarılacağını açıkça göstermektedir. Bu talihsiz açıklamanın neticesinde yapılaması gereken Sayın Müsteşarın İş-kur çalışanlarından özür dilemesidir. Bununla beraber bu işe yıllarını vermiş, tecrübe edinmiş, bilgi birikimi ile işsizlik politikalarına çözüm üretecek kapasitedeki İş-kur çalışanlarının fikirlerinin alınmasını, onlara danışılması gerekmektedir. İş-kur personeline verilen ek ödeme oranının SGK’dan 50 puan düşük olduğu bilinmektedir. Sayın Müsteşar, İş-kur çalışanının ek ödeme yönünden uğradığı haksızlığı gidermek, kendisine bağlı iki kurum arasındaki bu farkın kaldırılmasını sağlamak yerine, onları toplum önünde rencide etmesi, suçlu göstermesi kendi basiretsizliğinin ve iş bilmezliğinin göstergesidir.

Bahsi geçen hakaretlerle ilgili Türk Büro-Sen olarak hukuki yollara başvuru yapılmış bulunmaktadır.