Geri

SGK YÖNETİMİNİ HAK, HUKUK VE VİCDAN SAHİBİ OLMAYA DAVET EDİYORUZ

19 Aralık 2010, Pazar | 01:03

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri emrinde görev yapmak üzere boş bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı kadrolarına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca bir oldu bittiye getirilerek, aynı konumdaki diğer personelin hak ve hukukları hiçe sayılarak 45 personelin ataması yapılmıştı.

Ancak, ataması yapılan personel ile aranan şartlara haiz olup da atanamayan diğer personeller, yapılan atama işlemlerinin hukuka aykırılığından bahsederek kendilerinin de aynı kadroya atanmaları konusunda Kuruma dilekçeyle müracaat etmişlerdi.

Kurumdan personele atanamama gerekçeleri hususunda cevap verilmesi gerekirken, bunun yerine;

—Hangi mevzuata aykırı olduğu,
—Hukuka aykırı ise aynı şekilde hakkımda işlem tesis edilmesi halinde, aynı şartlarda aynı kadroya atanma talebimin hukuka uygun olup olmadığının,
—Atanma talebimin yerine getirilmesi halinde, hukuka aykırılığını iddia ettiğim hususun neye dayanarak ortadan kalkacağı hakkında bu personellerden savunma istemiştir. Kurum tarafından yapılan bu işlem Anayasamıza ve ilgili mevzuata aykırı şekilde yapılan bir işlemdir. Kurumun bu türden alışkanlıkları,

haksızda olsa hukuksuz da olsa, “biz yaptık oldu” anlayışından başka bir şey değildir. İdare “hem suçlu, hem de güçlü” deyimine uygun hareket etmekle de, personeli sindirip kolay yönetme arzusunda olduğunu açıkça ortaya koya bilmektedir.

Ancak, yürüdükleri bu amansız yolda hızlarını kesen tek direniş kalesinin, özverisiyle ve onurlu dik duruşuyla Devletine hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş SGK çalışanı ve onun güvenle sığınabileceği yer olan TÜRK BÜRO-SEN’in olması, uykularının kaçmasına dahi sebep olmaktadır.

Her konu da olduğu gibi “deli saçması” bu haksızlığa da karşı mücadele edecek olan TÜRK BÜRO-SEN kurum yöneticilerini; hak, hukuk ölçütünde vicdan sahibi olmaları gerektiğini ve mevcut maddesel kazanımların gelip geçici olduğunu ancak, insanlığın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurumlarıyla birlikte ilelebet yaşayacak olduğunu kendilerine önemle bir kere daha hatırlatır.