Geri

NÜFUS VE İÇİŞLERİ ÇALIŞANLARINA DUYURULUR

13 Aralık 2010, Pazartesi | 14:32

Bilindiği üzere, sitemizde daha önce bilgilerinize sunmuş olduğumuz 22.10.2010 tarihli haberde de belirttiğimiz üzere, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Nüfus Hizmetleri, Soyadı Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı” taslağı sendikamızca incelenmiş ve söz konusu taslakta, özellikle Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinde çalışan personeller açısından sendikamızca;

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı ve taşra teşkilatındaki Valilik ile Kaymakamlıklarda görev yapan personellere de aylık “Fazla Çalışma Ücretinin” verilmesini, merkezde görev yapan Şube Müdürleri ile taşrada görev yapan İl ve İlçe Müdürlerinin “Ek Göstergelerinin” diğer kurumlardaki müdürlerin almış olduğu Ek gösterge rakamlarına yükseltilerek eşitlenmesini ve belirtilen birimlerde çalışan personellerin aylık olarak almış olduğu “ Ek Ücret” oranlarının da % 30 artırılmasını ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Uzmanların taleplerini karşılanmasını sağlayacak olan düzenlemelerinde taslağa eklenmesi için sendikamızca, 21.10.2010 tarih ve 2668 sayılı yazımız ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, yine aynı tarih ve 2675 sayılı yazımız ile de Personel Genel Müdürlüğünden talepte bulunmuştuk.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 12.11.2010 tarih ve 182579 sayılı yazılarında; ilgi yazılarımız ile talepte bulunduğumuz hususların Kanun Tasarısı taslağı çalışmalarında dikkate alınacağı bildirilmiştir.

Habere ait evrağı görmek için tıklayınız