Geri

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’NDE SON GELİŞME

06 Aralık 2010, Pazartesi | 17:53

03.05.2008 tarih ve 26865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin” 7/1-a, 7/1-b, 8/5, 10/3, 13/1-a, 13/1-b, 14/1-a, 21/1 ve Geçici 3. maddelerinin iptali için açmış olduğumuz dava sonuçlandı.

Danıştay 5. Dairesi’nin E:2008/2727, K:2010/5531 sayılı kararında; İlgili Yönetmeliğin 10. maddesinin 3. fıkrası, Danıştay 5. Dairesi’nin E:2008/3752, K:2010/5530 sayılı kararıyla iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine mahal olmadığına; dava konusu edilen diğer maddeler yönünden ise davanın reddine karar verilmiştir.

Söz konusu karar tarafımızdan, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda temyiz edilecek olup, gelişmeler internet sitemizde yayınlanacaktır.Danıştay 5. Dairesi’nin E:2008/2727, K:2010/5531 sayılı kararı için tıklayınız.