Geri

ÖZELLEŞTİRMEDEN GELEN NÜFUS ÇALIŞANLARININ HAKLARI İÇİN DAVA AÇTIK

19 Ekim 2010, Salı | 13:38

13.08.2010 tarih ve 2010/803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personelden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15.08.2010 – 14.09.2010 tarihleri arasında nüfus hizmetlerine yönelik her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere iş hacimlerinde meydana gelen artıştan dolayı yoğun mesai yapmaları nedeniyle, anılan tarihler arasında %53 oranında ilave ek ödeme yapılması kararlaştırılmış olduğu halde, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca yapılan fark tazminatı tutarından fazla olması durumunda aradaki fark tutarının ilgili kurum personeline ödeneceğini, fakat ilave ek ödeme tutarı fark tazminatı tutarından fazla değilse herhangi bir ödeme yapılmayacağı belirtilmek suretiyle, yapılan hesaplamada ilave ek ödeme tutarının fark tazminatından fazla olmadığı gerekçesi ile özelleştirme kapsamında kuruma geçen personele söz konusu % 53 oranındaki ilave ek ödemesi yapılmamıştır. Dolayısıyla idare, kurum personelinin yapmış olduğu fazla ve yoğun mesaiyi görmezden gelerek gerek sendika üyelerimizin gerek diğer personelin mağduriyetine sebebiyet vermiştir.

Üyelerimizin mağduriyetini gidermek adına, fazla mesai ücretlerini gasp eden T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi’nde 2010/2313 Esas Numarasına kayıtlı olarak dava açmış bulunmaktayız.

Türk Büro-Sen olarak üyelerimizin haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Not: Bireysel olarak dava açmak isteyen üyelerimiz için hazırlanmış örnek dava dilekçeleri aşağıdadır.

Eksik Yapılan İlave ek ödemeler için dilekçe

Hiç yapılmamış İlave Ek ödeme için dilekçe