Geri

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT KANUN TASARISI ALT KOMİSYONDAN GEÇTİ

19 Ekim 2010, Salı | 13:24

Yılan hikayesine dönen Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısının alt komisyonundaki görüşmeleri nihayet 14.10.2010 tarihinde tamamlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.

Tasarının TBMM’ne gönderildiğinde sendikamız öncelikle bir komisyon kurarak tasarı üzerinde çalışmalar yapılmasını sağlamış ve komisyonun hazırladığı raporu, TBMM gurubu bulunan (BDP hariç) tüm siyasi Partilere, Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Gümrük Müsteşarlığına göndermişti. Ayrıca, tasarı üzerindeki görüşlerini aktarmak için Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanıyla da bir görüşme gerçekleştirmişti. Plan ve Bütçe Komisyonundan alt komisyona gönderilen tasarının, komisyonda görüşüldüğü günlerin tamamına eksiksiz katılan sendikamız, sorun ve talepleri dile getirerek daima Gümrük çalışanlarının haklarını korumanın çabası içerisinde olmuştur.

Bilindiği üzere Haziran ayı içerisindeki ilk görüşmelerde, kurumlar arasında oluşan anlaşmazlık nedeniyle tasarı üzerinde çalışılıp son halinin verilmesi için görüşmelere ara verilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda büyük değişikliğe uğrayan tasarının görüşmelerine 6 Ekim tarihinde başlanmıştı.

Komisyon tarafından tasarı üzerinde yapılan değişikliklerde; “Eksper” yerine “Uzman” teriminin getirilmesi, Dağıtıcı kadrolarının iptal edilmemesi, Sözleşmeli personel Kapsamının (talebimiz tam olarak karşılanmamış olsa bile) bazı unvanlara kadar genişletilmiş olması, silah taşıma yetkisinin sendikamızın talep ettiği unvanlara da verilmesi gibi konularda sendikamızın taleplerinin karşılandığı görülmüştür. Ancak sendikamızın söz olarak gündeme getirdiği, hatta ciddi derecede tartışılmasına sebep olduğu; kadroları ortadan kaldırılan “Muayene Memurlarının” şartlarına bakılmaksızın bir defaya mahsus “Muayene Uzmanlıklarına” geçirilmeleri, Şef ve diğer memurlarında görevde yükselebilmelerinin sağlanması, Fazla Mesai Ücretlerinde Gelir Vergisi kesintilerinin sonlandırılması ve personelin ulaşım giderlerinin kurum tarafından karşılanmasıyla ilgili taleplerimizin karşılanıp karşılanmayacağı tasarının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine kalmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken bu ve diğer taleplerimizin kabul edilmesi için yine mücadele edecek olan sendikamız gelişmeleri duyurmaya da devam edecektir.