Geri

GÜMRÜK ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ TALEBİMİZ KARŞILANDI

09 Ekim 2010, Cumartesi | 13:27

Bilindiği üzere, Gümrük Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun tasarısı, sendikamızın da katıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun alt komisyonunda 04.06.2010 görüşülmeye başlandığını ve 15.06.2010 tarihli oturumda, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer bazı kurumların ilgili maddelere itirazları nedeniyle komisyonun, tasarı üzerinde yeni bir çalıma yapılmasını ve yapılacak çalışma sonrasında tekrar Alt Komisyonda görüşülmesine karar verdiğinden, görüşmelerin ileri bir tarihe ertelendiğini web sayfamızda ve gazetemizde sizlere duyurmuştuk. Gümrük Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun tasarısının üzerinde yapılan çalışmalar tamamlanmış ve 06.10.2010 Çarşamba günü Alt Komisyonda görüşülmesine başlanmıştır. Sendikamız genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Adnan Memduh Özer, Ankara 3 No.lu Şube Başkanı Mehmet Soylu ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Durusoy’un katıldığı 07.06.2010 tarihli oturumda, tasarının Döner Sermaye gelirlerinin kullanacağı giderlerle ilgili hüküm ifade eden 10. maddesinde sendikamız adına söz isteyen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Adnan Memduh Özer; maddede ki “Döner Sermaye İşletmelerinde istihdam edilen personele genel hükümlere göre yapılacak ödemelerden” kısmının madde metninden çıkartılmasını ve yerine “Personel taşıma giderleri” ibaresinin eklenmesini talep etmiştir.

Oturumda hazır bulunan Maliye bakanlığı heyeti; Döner Sermaye İşletmesinde istihdam eden personellere ait maaşların bu kaynaktan ödenecek olmasıyla personelin herhangi bir hak kaybının olmayacağını bildirdiğinden komisyon, madde metninden çıkartılmasıyla ilgili talebimizi ret etmiştir.

Ancak Sendikamızın, personel taşıma giderlerinin döner sermaye gelirlerinden karşılanmasıyla ilgili talebini olumlu karşılayan komisyon; Maliye bakanlığı heyeti ile Gümrük Müsteşarlığı yetkililerine, bir dahaki toplantıya kadar (12.10.2010 tarihine kadar) konuyla ilgili birlikte bir çalışma yapmalarını ve yapılacak olan 3. oturama bu talebin karşılanmış haliyle gelinmesini istemiştir.

Yapılan 2. oturumda tasarının ilk 13 maddesinin görüşülmesi tamamlanmış, kalan diğer maddelerin görüşülmesi ise 12.10.2010 Salı günü saat 16.00’da yapılacak olan 3. oturuma bırakılmıştır.
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1