Geri

SGK’DA GÖREV YAPAN ŞEF VE ÜSTÜ MEMURLAR İÇİN DAVA AÇTIK.

08 Ekim 2010, Cuma | 12:26

5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi sürecinde; bazı siyasilerin ve bürokratların yanı sıra birçok vatandaş çocuklarını yasanın emeklilik şartlarında meydana getirdiği değişiklikten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla sigortalı yapmışlardı. Ancak, bu Anayasal hakkı kullanan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarından sadece şef ve üstü kadrolarda görev yapan personel hakkında disiplin cezası verilmiş ve ek ödeme miktarlarında da kesinti yapılmıştı.

Bu nedenle sendikamız, belirtilen kadrolarda görev yapan mağdurların haklarını korumak ve hukuka aykırı tesis edilen işlemin iptalini sağlamak amacıyla Ankara 5. İdare Mahkemesi’nde 2010/1790 Esas numarası ile dava açmıştır.

Başlattığımız hukuki mücadele ile ilgili gelişmeler ayrıca sendikamız internet sayfasından duyurulacaktır.