Geri

NÜFUS PERSONELİNE İLAVE EK ÖDEME KARARI YAYIMLANDI

23 Ağustos 2010, Pazartesi | 13:10

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra teşkilatı personeline, referandum nedeniyle yapacakları yoğun mesaiye karşılık, %100 olarak talep ettiğimiz ilave ek ödeme Genel Müdürlükçe uygun görülüp, Maliye Bakanlığı’na sunulmuştur.

Ancak Maliye Bakanlığı, Nüfus Genel Müdürlüğü’nün teklif ettiği %100 oranını %53 olarak Bakanlar Kuruluna sunmuş ve karar 22.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Sendikamız, Nüfus çalışanlarına reva görülen bu adaletsizliğe karşı, mücadelesini her platformda olduğu gibi hukuk önünde de sürdürecektir.