Geri

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI DEĞERLENDİRME FORMUNA,YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

09 Ağustos 2010, Pazartesi | 01:10

“Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin Ek-1 Değerlendirme Formu’nun 4. bölümünde yer alan “Her takdirname için” ve 5. bölümünde yer alan “katıldığı her bir hizmet içi eğitim programından” ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay 5. Dairesi’nce yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karar verilmiş ve tarafımızca karara bir üst mercie itiraz edilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan 2010/196 YD. İtiraz nolu kararla itirazımız kabul edilmiş ve Danıştay 5. Dairesi’nin husumetle ilgili bir hususu yerine getirmesi sonrasında yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilmek üzere YÜRÜTMENİN DURDURULMASIna karar verilmiştir.

Bu karar neticesinde şu an; Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’nın Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Ek-1 Değerlendirme Formu’nda bahsi geçen hükümlerinin yürütülmesi yeni bir karar verilene kadar DURDURULMUŞTUR.