Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

70 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR, KADROLARINA KAVUŞMAK ÜZERE


[ 23 Haziran 2010, Çarşamba – 18:03 ]

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bugünkü yapılan 4.oturumunda görüşülmüş ve bazı değişikliklerle birlikte tasarının tamamı kabul edilmiştir.

Gelir Uzmanlığı Sınavlarında 70 ve üzeri puan almalarına rağmen bu kadrolara atanamayanların mağduriyeti, tasarısının alt komisyonda görüşülmesi esnasında sendikamızın çalışmaları neticesinde, konulan bir geçici madde ile giderilmişti. Bu madde alt komisyondan geldiği şekilde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değişikliğe uğramadan aynen geçmiştir. Hükümetin 15 Temmuz’a kadar kanunlaştırmak istediği bu tasarı, Genel Kurulda da görüşüldükten sonra yasallaşacaktır.

Sendikamızın uzun zamandır takip ettiği ve üzerinde ciddi çalışmalarda bulunduğu bahse konu tasarıda; yer almasını istediğimiz talepler önergeler haline getirilmiş ve önergelerin kabul edilmesi noktasında da TBMM’de yoğun bir mesai harcanmıştır.

Ancak;

- Ücret adaletinin sağlanması maksadıyla “ek ödeme” tavanının arttırılmasını,

- Gelir Uzmanlığı Sınavlarında, 5 yılda 3 kez sınav sınırının 8 yılda 6 kez’e çıkartılmasını,

- 5000 VHKİ kadrosunun ihdas edilmesini,

İçeren önergelere bürokratların ve Maliye Bakanının katılmamaları, AKP grubunun da ret oylarıyla kabul edilmemiştir.

Ayrıca, çalışanların özlük haklarında iyileştirme imkanını sağlayacak olan, “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı kalmaksızın, dolu kadroların derecelerinin, boş kadroların sınıf ve unvan değişikliğinin yapılması ile ilgili yetkinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na” verilmesine dair madde de, AKP grubunun önerisi ve hükümetin kabulüyle tasarıdan çıkarılmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Genel Kurulda görüşülecek olan tasarının üzerinde çalışmalarımız TBMM’de aynı ciddiyet ve yoğunlukta devam edecektir.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |