Geri

İDARECİNİN KEYFİYETİNE HUKUK SON VERDİ!

27 Mayıs 2010, Perşembe | 11:08

Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görev yapan bir müdür yardımcısının özlük dosyasına, kendisinin bilgisi dışında; özlük haklarının, gururunu, şerefini zedeleyen, meslek hayatında kariyer yapmasına engel olacak düzeyde, ilgili makamlarca düzenlenen bir yazının konulmasına karşın açtığı davayı kazandı.

Özlük dosyasına konulan yazıda, üyemiz müdür yardımcısının, saldırgan tutum ve davranışlarda bulunduğuna dair ispatsız iddialar ortaya atılmış, Diyarbakır’da görev yapmış olmasının psikolojik rahatsızlık sorunlar yaratacağı öne sürülmüştür. Türkiye’nin her ili gibi Diyarbakır’da da devlet memurları görev yapmaya mecburdur ve bu durum neden psikolojik tahribata yol açacağı raporu hazırlayanlara sorulmalıdır. Hakkında, suça dair hiç delil ve belge bulunmadan bir memurun dosyasına kariyerini sekteye uğratacak, hatta bitirecek bir görüş eklemek hangi vicdana ve etik değere sığmaktadır?

Mahkeme verilen kararda; “… dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, dava konusu işlemde değinilen hususlara yönelik davalı idarecilerle hukuken itibar edilebilir somut bilgi belgelerin sunulmaması ve ayrıca dava konusu işlemde değinilen hususların, özlük dosyasında kaldığı sürece davacı hakkında tesis edilecek kimi işlemlere etkisinin olabileceği sonuç ve kanaatine varılması sebebiyle, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” hükmüne varılmıştı ve bahse konu mağduriyet doğurucu yazının dosyadan çıkartılmasına karar verilmiştir.