Geri

GÜMRÜK “TEŞKİLAT KANUN TASARISI”HAKKINDAKİ ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK.

18 Nisan 2010, Pazar | 09:10

Ülke ekonomisi açısından büyük öneme haiz olan Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin durumu her geçen gün daha da kötüleşmekte olup, çalışanların aleyhine gelişen her yeni olay ve haber umutlarını daha da yitirmelerine neden olmaktadır. Son olarak Meclis Başkanlığına sunulan Gümrük Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı ile de Gümrük çalışanı geleceğe artık umutla bakamamaktadır.

Şimdiye kadar süregelen olumsuz gelişmeler, gümrüklere atanan birçok yeni memurun istifa etmesine veya başka kurumlara geçiş yapmalarına sebep olmuştur/olmaktadır. Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde yeterli sayıda personel istihdam edilmemesi de, çalışanların iş yükünü çekilmez hale getirmekte, sürekli stres ve huzursuzluğa sebep olmaktadır. Bütün bu olumsuzlukların devam ettiği bu süreçte, çalışanların önemli beklentilerinden birisi de, personel ve kurum lehine olumlu düzenlemeler getirecek bir Teşkilat Kanununun yayımlanmasıydı. Fakat Tasarı olarak Meclise sunulan Teşkilat Kanunu öyle görünmektedir ki, bırakın personel lehine düzenlemeler getirmeyi, neredeyse gümrük teşkilatını da ortadan kaldıracak niteliktedir.

İşte bu süreçte, sendikamızca oluşturulan Komisyon tarafından bahse konu Tasarı üzerinde çalışmalar yapılmış ve Tasarı ile ilgili öneri ve taleplerimize ilişkin sonuç raporumuz, Gümrük Müsteşarlığına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna, Sayın Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, MHP, CHP ve AKP Parti Gruplarına gönderilmiştir.

Bu önerilerimizin dikkate alınması noktasında eylem ve çalışmalarımız devam edecektir.

Komisyonumuzun sonuç raporunu görmek için tıklayınız.