Geri

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARINA TAYİN BEDELİ HAKKI DOĞDU

11 Mart 2010, Perşembe | 18:01

İzmir 1. İdare Mahkemesi 22.10.2009 tarihli ve E:2008/1571, K:2009/1447 sayılı kararıyla, muhafaza memurlarının yasal hakları olan tayın bedellerinin, fazla çalışma ücretinden mahsup edilemeyeceğine ve ilgili kişiye yasal faiziyle ödenmesine karar vermiştir.

Gümrüklerde “muhafaza memuru” kadrosunda çalışan üyelerimizin aşağıdaki örnek dilekçeyle kurumlarına başvuruda bulunmaları ve reddedilmesi halinde sendikamıza bilgi vermeleri rica olunur.

Örnek dilekçe için tıklayınız.