Geri

MALİYE ÇALIŞANLARI SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR

25 Şubat 2010, Perşembe | 10:52

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin YOKUŞ’un Vergi Haftası ile ilgili Yazılı Açıklamasıdır:

22-28 Şubat Tarihleri arasında bu yıl 21.si kutlanan “VERGİ HAFTASI” vesilesiyle hizmet kolunda yetkili sendika olan Türk Büro-Sen olarak, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının sorunlarını bir kez daha dile getiriyoruz.

2005 yılında Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmaya gidilmeden önce gıpta ile bakılan Maliye Bakanlığı’ndan Gelir İdaresi ayrıldıktan sonra ciddi sorunlar meydana gelmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre kurumda çalışan personel sayısı 60035 olması gerekirken bu kadronun %27.7’si halen boştur. Maliye Bakanlığı boş kadrolara atama yapmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramını unutmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan memurların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır. Çalışma koşullarının zorluğu bazı kurum çalışanlarının sağlık problemlerini artırmış ve hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da 7 kurum çalışanı kalp krizi ve buna bağlı nedenlerle hayatını kaybetmiştir.

Gelir ve Gider birimleri arasında farklı uygulamalara neden olan fazla çalışma yönetmeliği hala değiştirilememiştir. Kurumda ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Aynı işi yapan insanlar arasında ücret adaletsizliği aradan geçen 4 yıllık bir süreye rağmen giderilememiştir. Kanunları uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katkı sağlayan , bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunları çözüme kavuşmadığı gibi ,gün geçtikçe sorunlar yumağı halini almıştır. Çalışanlar mutsuz, moral ve motivasyonları yok denecek kadar azalmış ve çalışma barışı bozulmuştur.

VHKİ kadrolarının sınavsız olarak verilmesi hususunda, sendikamızın talebi üzerine Kurum İdari Kurullarında mutabakata varılmasına rağmen bu karar yerine getirilmemiştir. Önlisans ve lise mezunu olan arkadaşlarımızın görevde yükselmelerindeki engeller kaldırılamamıştır. Yardımcı Hizmet Sınıfı için yıllarca Görevde Yükselme Sınavı açılmamış, aynı mağduriyet “özürlü” personele yönelik özel bir görevde yükselme sınavı açılmamasında da yaşanmaktadır.Gelir Uzmanlığı’na girmek için 5 yılda 3 defa tanınan süre 15 Mayıs 2010 tarihinde dolmaktadır. Çalışanlar, bu sürenin kaldırılması ve imtihana girme hakkının sürekli hale getirilmesini beklemektedir.

Maliye çalışanları, bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalışmaktadır. Maliye Bakanlığı sürekli olarak, vergi ve varlık barışı politikaları geliştirirken, kendi çalışanlarıyla barışmayı da düşünmemekte midir?