Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

TÜİK VE DİĞER KURUMLARDAKİ 4/C’LİLERE ÖNEMLİ DUYURU


[ 16 Şubat 2010, Salı – 12:00 ]

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak, 4/C statüsünde çalışan personellerin istihdamını ve ücretlerini düzenleyen 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 04.02.2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2009 yılında istihdam edilen 4/C’li personellerle ilgili, 10.01.2009 tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, çalışma saatleri, ücret ve izinleri düzenleyen hususlarının iptali istemi ile sendikamız tarafından açılan davada(E:2009/366) Danıştay 12. Dairesi bazı hususlar yönünden yürütmenin durdurulmasına karar vermiş, bu karara istinaden, 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında kamu kurum ve kuruluşlarında 4/C statüsünde istihdam edilen personellerin çalışma saatleri, ücretleri ve izinleri ile ilgili iyileştirmeler yapılmıştır.

Fakat buna karşılık, sadece TÜİK’de çalışan 4/C’li personellere ilişkin yayımlanan 23.12.2009 tarihli ve 2009/15724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TÜİK bünyesindeki 4/C’lilerin ücretleri, çalışma saatleri ve izinleri hususunda diğer kurumlarda çalışan 4/C’li personellerin hakları verilmeyerek, hakları gasp edilmiştir.

Buna istinaden sendikamız, TÜİK Başkanlığına ve Başbakanlığa ayrı ayrı gönderdiği 12.02.2009 tarihli yazı ile 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personellere verilen hakların tamamının, 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde TÜİK bünyesinde 4/C statüsünde istihdam edilen personele de tanınmasını, iş sonu tazminatı açısından ise ilk çalışmaya başlanılan tarih itibariyle bu hakkın verilmesini ve hizmet sözleşmelerinin bu iyileştirmeleri içerecek şekilde yenilenmesini istemiştir.

Bununla beraber son yayımlanan bahse konu 2009/15724 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ücretleri düzenleyen 3. maddesinin 5. fıkrasında, kamuda çalışan 4/C’li personellere kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyeceği düzenlenerek, aslında 4/C’li personele fazla çalışma yaptırılamayacağı da hükme bağlanmıştır.

4/C’li kamu çalışanlarının ücret veya izin karşılığı olmaksızın fazla çalışma yapmaya zorlanmaları durumunda, bunu sendikamıza bildirmelerini, sendika olarak tüm 4/C’lilerin haklarının takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildiririz.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |