Geri

AFET VE ACİL DURUM YÖNETMELİĞİNE DAVA

16 Şubat 2010, Salı | 10:48

Sendikamız tarafından, 17.12.2009 gün ve 27435 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 9. maddesinde yer alan “…il müdürünün teklifi üzerine vali tarafından ihdas edilir.” ifadesinin, 10/1. maddesinde yer alan kadro değişikliğine “…il müdürünün teklifi üzerine vali yetkilidir.” ifadesinin, 11. maddesinde yer alan “…il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir” ifadesinin ve 12. maddesindeki yer alan “…il müdürleri tarafından yürütülür.” İfadesinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve akabinde iptali istemi ile Danıştay’da dava açılmıştır.

Danıştay hazırlık numarası 2010/20096dır.