Geri

İLÇE NUFÜS MÜDÜRLERİNİN HAKKINI GASP EDEN YÖNETMELİĞE DAVA AÇTIK

15 Şubat 2010, Pazartesi | 12:57

22.11.2009 tarihli ve 27414 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlük bulan “İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” ilçe sivil savunma müdürlerinin, ilçe yazı işleri ve ilçe nüfus müdürlükleri kadrosuna sınavsız, gerekli şartları haiz olmasalar bile naklen atanabileceklerini düzenleyen Geçici 4. maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır.

Davamız Danıştay 5. Dairesinde 2010/337 Esası ile görülmektedir.