Geri

BİR ÜLKENİN NAMUSU GÜMRÜKLERDİR

26 Ocak 2010, Salı | 11:52

Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş’un Basın Açıklamasıdır:


Değerli Basın Mensupları,

Birçok sorunla mücadele ederek hizmet üretmeye çalışan Gümrük memurları, üvey evlat muamelesi görmektedirler. Bir yandan insani olmayan mesai saatlerinde işinin başında olmakla yükümlü Gümrük memurları, bir yandan da bazı çevrelerin yolsuzluk, kaçakçılık gibi ithamlarıyla uğraşmaktadır.


Avrupa Birliği’ne girme çabasında olan ve kıtaları birbirine bağlayan stratejik bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın kritik geçiş noktalarında ki gümrüklerimizin, öncelikle Türkiye’nin çıkarları daha sonra Gümrük personelini çalışma standardının yükseltilmesi adına çağı yakalayan teknolojik donanıma sahip olmalıdır. Bu teknik desteğin yanı sıra 2008 yılında yayımlanan ve Gümrük personelinin adeta hayatını ters düz eden Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği da ülke gerçeklerine ve batıda ki gümrük normlarına göre yeniden gözden geçirilmelidir.

Değerli Basın Mensupları,

Gümrük memurlarının mesaileri karşılığında hak ederek aldıkları fazla çalışma ücretinden, vergi kesintisi yapılmaktadır. Bu vergi kesintisi diğer kamu çalışanlarına uygulanmamakta ve bu noktada ciddi bir adaletsizlik ortaya çıkmaktadır.

Geçici görevlendirmelerde Başbakanlık Genelgesi’ne riayet edilmeyerek, 2 aydan fazla geçici görevlendirmeler yapılmaktadır. Özellikle Muhafaza memurları olmak üzere Gümrük çalışanlarının 12/12 ve 24/24 saat dilimlerinde çalıştırılması, hala devam etmektedir. Kaptan, Gemici, Makinist gibi unvanlarda görev yapan personele görevleri esnasında kendi can güvenliği ve yapılan görevin caydırıcılığı açısından silah ve teçhizatının verilmesi yönünde düzenlemeler yapılmamıştır. Kurum ihtiyacı olan Uzman ve Muayene memuru gibi kariyer kadrolarının, öncelikle kurumda çalışan yaptıkları işler nedeniyle tecrübe ve birikim sahibi olan kurum personeli tarafından karşılanmalıdır.

Gümrük çalışanı olan sendika şube başkanları, şube yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri kendi istekleri dışında, kanuna rağmen tayin ve görevlendirmelerde bulundurulmaktadır. Gümrükte, taşeron firma elemanları istihdam edilmesi yüzünden, iş tanımı kargaşası yaşanmakta ve çalışma barışı bozulmaktadır.

Gümrükler bir ülkenin namusudur, dünyaya açılan penceresidir. 26 OCAK DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ vesilesiyle,
Yetkili Sendika Türk Büro-Sen olarak, Gümrük çalışanlarının sorunlarının çözüm noktası konusunda acil ve önemli girişimler yapılmasını talep ediyoruz.