Geri

SENDİKAMIZDAN METEOROLOJİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE DAVA

13 Ocak 2010, Çarşamba | 16:42

Sendikamız tarafından, 10.11.2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, 7 inci maddesinin, (yer değistirme sureti ile atanmaya tabi personeli düzenleyen bu maddade, kurumda çalışan personeller arasında eşitlik ilkesine uyulmamıştır.) 10 uncu maddesinin 2. fıkrasında yer alan; “…asil üyelerin yokluğunda Kurula vekilleri katılır.” ifadesinin ve Ek-3 Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formundaki Değerlendirme Kıstaslarının 4. bölümünde yer alan “…atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan” ve “Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.” ibarelerinin öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurularak iptali istemi ile Danıştay’da dava açılmıştır. Davamızın evrak kabul numarası:2010/3233’tür.