Geri

MUHASEBAT GN.MD.LÜĞÜ'NÜN TOPLU GÖRÜŞME PRİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMASI

16 Kasım 2009, Pazartesi | 10:41

SENDİKA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ 2009/24 SAYILI SAY2000İ DUYURUSUNA EK AÇIKLAMA

2009/24 sayılı say2000i duyurusunda; 10 Kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 25.6.2009 gün ve Esas Sayısı: 2006/94, Karar Sayısı: 2009/92 nolu kararı gereğince Kasım–2009 maaş döneminde iptal kararının gereği olarak kamu görevlileri sendikasına üye olan personele toplu görüşme primi (sendika ödeneği) ödenmemesi gerektiği; maaş ödemesine esas ödeme emri belgesinin muhasebeleştirilmesi durumunda (Yevmiye numarası alınmışsa) Hazine’den nakit talebinin yapılarak maaş ödemesinin gerçekleştirileceği, fazla ve yersiz ödenen tutarla ilgili olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemin yapılacağı bildirilmişti.

Ancak, Genel Müdürlüğümüze e-posta ve telefonla ulaşan bilgilerden muhasebe birimlerinin toplu görüşme primi (sendika ödeneği) ödemesi yapılan personelden söz konusu tutarların elden tahsilât yoluna gidildiği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, muhasebe birimleri toplu görüşme primi (sendika ödeneği) olarak ödenen tutarların ilgili personelden elden iadesini istemeyecek olup, söz konusu tutarlar personelin bir sonraki ay maaşından mahsup edilecektir. Maaştan yapılacak mahsupla ilgili olarak daha sonra ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN
Genel Müdür