Geri

GELİR UZMANLIĞI ATAMALARINDA ÖNEMLİ GELİŞME

02 Mayıs 2009, Cumartesi | 12:26

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 2007 Yılında yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavında 77 puan alıp da, Usul ve Esaslarda yer alan “ …aynı puana sahip adaylardan sırasıyla son sicil notu yüksek ve hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.” düzenlemesine istinaden ataması yapılmayan 164 kişinin daha ataması yapılmıştır

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 25.12.208 tarihli ve 2008/1803 Y.D. İtiraz Nolu kararı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Gelir Uzmanı Olarak Atanmalarında Uygulanacak Usul ve Esasların 11. maddesine yer alan “ …aynı puana sahip adaylardan sırasıyla son sicil notu yüksek ve hizmet süresi fazla olanlara öncelik tanınır.” kuralını, idarenin bu yönde bir düzenleme yapma yetkisinin olamayacağı gerekçesi ile reddederek yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Karara istinaden, 2007 yılında sınava girip, aynı puanı alan fakat Usul ve Esaslarda yer alan Yönetmeliğe aykırı bu düzenleme çerçevesinde 77 puan alıp da ataması yapılamayan 164 kişi daha “gelir uzmanı” olarak atanmışlardır.

Yapılan 164 kişilik bu atamalar ile daha evvel de karma liste oluşturulmasına ilişkin Usul ve Esaslarda yer alan düzenlemenin iptal edilmesi neticesinde 559 kişinin atamasını yapan Gelir İdaresi Başkanlığı, 2007 yılında atayacağını ilan ettiği 2500 kişilik kadroyu ikinci kez delmiş bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu tablo, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2007 yılında yapılan sınavda 70 ve üstü puan alan fakat atanmadığı için mağduriyet yaşayan binlerce kurum personelinin gelir uzmanı olarak atanmaları gerektiğine ilişkin sendikamızca açılan ve Ankara İdare Mahkemelerinde görülen davanın haklılığını da ortaya koymuştur. 15.12.2007’deki sınavdan 70 ve üzeri puan alıp atanamayan diğer kurum çalışanlarının atamalarının yapılması için her platformda gösterdiğimiz mücadelemiz devam etmektedir.