Geri

MALİYE BAKANLIĞI KİK TOPLANTISINDA DA DİK DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEDİK.

29 Nisan 2009, Çarşamba | 16:19

28.04.2009 tarihinde Maliye Bakanlığı ile sendikamız arasında gerçekleştirilen KİK ( Kurum İdari Kurulu) toplantısı, kurum yetkililerinin kabul edilemez tutum ve davranışları nedeniyle terk edilmiştir.

Maliye çalışanları açısından önem arz eden ve sendikamız tarafından masaya taşınan;

- Çalışma barışını bozan Kurum içerisindeki ücret adaletsizliğinin giderilmesi,

- V.H.K.İ. kadrolarının bütün çalışanlara sınavsız verilmesi,

- Son yapılan Muhasebe Uzmanlığı sınavında personel aleyhine sergilenen katı tutumlardan artık vazgeçilmesi ve gerek Muhasebe, gerekse Milli Emlak Uzmanlıklarındaki, sınava girişlerdeki süre sınırının kaldırılıp sınava girebileceklerin kapsamının genişletilmesi,

- Ek Ödeme oranlarının yükseltilmesi, merkez taşra ve sınıf ayrımının kaldırılması, Özellikle, Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve engelli kadrolarında çalışan personelin beklentisi olan görevde yükselme sınavlarının açılması
gibi taleplerimizin karşılık bulmaması neticesinde Maliye Bakanlığında ki KİK toplantısı da sendikamız temsilcileri tarafından terk edilmiştir.

Maliye Bakanlığı bürokratlarının takındıkları bu tutum bizleri eylemlere mecbur bırakmıştır.

Bu nedenle, 05.05.2009 tarihinde bütün illerde Kitlesel Basın Açıklaması, 25.05.2009 tarihinde ise bütün illerin katımlıyla Maliye Bakanlığı önünde eylemler yapılacaktır. Daha sonrada Hizmet Üretiminden Gelen gücün kullanılması da dahil her türlü eylem yapılacak olup eylemlerin tarihi ve şekli sendikamız tarafından daha sonra bildirilecektir.