Geri

G.İ.B.’ DE KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISINI TERKETTİK!

22 Nisan 2009, Çarşamba | 20:10

22.04.2009 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nda yapılan Kurum İdari Kurulu toplantısında kurum çalışanları ve üyelerimiz açısından öncelik ve önem arz eden ve sendikamız tarafından masaya taşınan;

-Memur kadrosunda çalışan personele V.H.K.İ. kadrosu verilmesi,

-2006 ve 2007 yılında yapılan gelir uzmanlığı sınavlarından 70 ve üstü alanların atamalarını yapılması,

-Ek ödeme oranlarının yeniden düzenlenmesi,

-Özellikle Yardımcı Hizmetler Sınıfında ve engelli kadrolarında çalışan personelin beklentisi olan görevde yükselme sınavının açılması
gibi taleplerimizin karşılık bulmaması neticesinde KİK toplantı tutanağını imzalamadan toplantıyı terk ettik.

Oysa ki; 2008 yılı Ekim ayında yapılan KİK toplantılarında V.H.K.İ. kadrolarının sınavsız verilmesine ilişkin talebimizin olumlu karşılanmasına rağmen, bugün yapılan (22.04.2009) KİK toplantısında bu kadronun sınavsız verilmesi yerine, kurumca yapılacak sınavlarla verileceğinin ifade edilmesi, Kurumlara (Maliye ve G.İ.B.’e) olan güveni yok etmiş, itibarlarını da zedelemiştir. Diğer yandan bu durum, Maliye çalışanlarının beklentilerini, umutlarını karşılıksız bırakmış, haklarının da gasp edilmesi sonucunu doğurmuştur.

Toplantıdaki taleplerimizin Gelir İdaresi tarafından karşılanamamasının esas gerekçesinin Maliye Bakanlığı’nın olduğu görüşme esnasında tarafımızca tespit edildiğinden, 28 Nisan 2009 tarihinde Maliye Bakanlığında yapılacak KİK toplantısına bir mesaj göndermek adına, sendikamız tavrını bu şekilde ortaya koymuştur. Bu tavır, başta üyelerimiz olmak üzere, temsil ettiğimiz tüm kamu çalışanlarının haklarını korumak ve almak adına üstlendiğimiz sorumluluğun bir gereğidir.

Bütün bunlar, Maliye Bakanlığı’nın en tepesindeki bürokratların gerçek düşüncelerini ortaya koymuş, çalışanlarına yönelmediklerini, memurlara şaşı baktıklarını, mevcut sorunları çözmeyip, çalışanların beklentilerini yerine getirmeyerek de, “diktatör” bir anlayışla kurumu idare etmeyi benimsediklerini bir kere daha göstermiştir.

28 Nisan 2009 Salı günü Maliye Bakanlığı’nda yapılacak olan KİK toplantısı, her iki kurum çalışanlarının yukarıda belirtilen temel sorun ve beklentilerinin çözümleneceği adrestir. Bu nedenle bugünkü toplantıda sendikamızın tavrını, Maliye Bakanlığı bürokratlarının ciddiye almalarını ve bu mesajımızı iyi algılamalarını temenni ediyoruz. KİK toplantılarını anlamlı hale getirmenin tek yolunun memurların bu sorunlarının çözüme kavuşturulması olduğunun altını çiziyor; masada çözüm bulamamız halinde eylem sürecine gireceğimizi bütün kamuoyuna duyuruyoruz.