Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

DMO GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNİ YARGIYA TAŞIDIK


[ 21 Nisan 2009, Salı – 10:52 ]

Sendikamız, 18.02.2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin” 7. maddesinin (ç) bendinin 2. cümlesinde yer alan, Mühendis, Kimyager olarak en az beş yıl, Tekniker olarak en az altı yıl hizmeti bulunmak.” İfadesinin ve 7. maddenin (g) bendinin 3. cümlesinde yer alan “Merkezi Satınalma Uzman Yardımcılığı pozisyonunda üç yıl çalışmış olmak” ifadesinin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve akabinde iptali istemi ile Danıştay’da dava açmıştır.

İlk olarak iptale konu olan düzenlemeler ile Ofis bünyesinde halihazırda görev yapan bir çok kurum personelinin liyakat ilkesi çerçevesinde görevinde yükselmesinin engellendiğine inanan sendikamız düzenlemelerin, liyakat ilkesine, hakkaniyete ve Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğinden iptalini istemiştir. Düzenlemeler ile Ofiste, şef, uzman, mühendis, mimar, kimyager, eczacı, teknik şef, çözümleyici, programcı ve muhasebeci kadrolarında görev yapan personelin, görev tanımı dahi yapılmamış olan merkezi satınalma uzmanı olabilmesinin, buna dayalı olarak da kısa vadede şube müdürü ve müdür olabilmesinin önü kesilmektedir. Ayrıca, davaya konu Yönetmelik ile Ofiste çalışan personellerin merkezi satınalma uzmanı olabilmesi mümkün değildir.

İkinci olarak, eski Yönetmelik ile Ofis bünyesinde kimyager ve mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışan personel ve yine tekniker kadrosunda en az dört yıl çalışan personel teknik şef olabilme hakkına sahip olabiliyordu. Davaya konu Yönetmeliğin iptale konu işlemi ile mühendis, kimyager ve teknikerlerin bu hakları ellerinden alınmış olmakta, diğer bir ifade ile teknik şef olabilmeleri daha uzun vadeye yayılmaktadır. Bunun, şu an halihazırda Ofiste çalışan ve bu yıl açılması durumunda teknik şef olabilmek için görevde yükselme sınavına girmek için bekleyen kurum çalışanlarının mağduriyetine neden olacağını gören sendikamız, bahse konu düzenlemenin de iptalini istemiştir.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |