Geri

MALİYE, KÖYLERDEKİ MÜKELLEFLERDEN VERGİ ALMAYACAK MI?

28 Ocak 2009, Çarşamba | 09:16

Maliye Bakanlığı tarafından 30.12.2008 tarih ve 032570 sayı ile yayımlanan ve tüm İl Valiliklerine dağıtımı yapılan 2008/3 sayılı Genelge ile Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esasların 4.maddesinin 1. fıkrasının (a), (d) ve (e) bendi ile 5. maddesinde yer alan “merkez nüfusu” ibarelerinin yanlış değerlendirildiğinden veya bazı tereddütlerin oluşmasına sebebiyet verdiğinden bahisle “şehir nüfusu” olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

2008/3 sayılı Genelge ile yapılan bu değişiklikle özellikle ilçelere bağlı köylerin nüfusunun ilçe merkez nüfusunun dışında tutulmuş olması, ilçe merkezinde görev yapan kamu çalışanları bakımından hak kaybı doğurmaktadır. Halihazırda ilçelere bağlı köylerde ticari ve zirai faaliyetlerini sürdüren vergi mükellefleri bulunmakta ve ilçelerde görev yapan kamu çalışanları da köylerdeki bu kişilere hizmet götürmektedir. Köylerdeki vergi mükelleflerinin bütün iş ve işlemlerinin ilçede çalışan personellerce yerine getirildiğinin unutularak, bahse konu Genelge ile köy nüfusunun ilçe merkez nüfusuna dahil edilmeden fazla çalışma ücretlerinin düzenlenmesi; köylerdeki mükelleflerin işlemlerini de yerine getirdiğinden iş yükü daha da artan ilçe personellerin ekonomik mağduriyetine neden olmaktadır.

Sendikamız 26.01.2008 tarih ve 218 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına başvuruda bulunarak ilçede görev yapan kamu çalışanlarının bu mağduriyetinin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını istemiştir.