Geri

TÜİK’TEN EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI İSTEDİK!

18 Aralık 2008, Perşembe | 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının kurum çalışanları ile yaptığı Hizmet Sözleşmesinin 4. maddesinde; ilgiliye Mühendis-İstatistikçi olarak yapacağı hizmete karşılık sözleşme süresince her ay başında peşin olarak brüt …. YTL. ücret ödeneceği düzenlenmiş olmasına rağmen bahse konu ek özel hizmet tazminatının Başkanlık bünyesinde çalışan teknik personele ödenmediği tarafımızca tespit edilmiştir.

5473 sayılı Kanunun 3. maddesinin (d) bendinde yer alan; “Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.” hükmü çerçevesinde alanlarda çalışan personele “ek özel hizmet tazminatı” ödenmesi hususunda TÜİK Başkanlığından gerekli işlemlerin tesisini 16.12.2008 tarihli ve 4229 sayılı yazı ile istedik.