Geri

GELİR UZMANLIĞI İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI HAKKINDA

18 Aralık 2008, Perşembe | 10:29

15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı özel sınavına katılan bir kurum çalışanının sınavı kazanmış olmasına rağmen atamasının yapılmamasına dair işlem ile birlikte davaya konu işlemin dayanağı olan Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Gelir Uzmanı Olarak Atanmalarda Uygulanacak Usul ve Esasların 11/2 maddesinin iptali için Danıştay’da açtığı davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 17.10.2008 tarihli karar ile işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Bu karara istinaden davalı idarenin nasıl bir işlem tesis edeceği hususunda bilgi almak için Sendikamız tarafından GİB idarecileri ile görüşmeler yapılmış, fakat nihai bir sonuç elde edilememiştir.

Kurumun, bahse konu kararın gereğini nasıl yerine getireceği konusundaki belirsizliği devam etmekte olup, Sendikamızca bu hususta personel lehine olabilecek girişimlerimiz de devam etmektedir. Sınava girip 70 puan ve üzeri alan kurum çalışanlarını lehine elde edilebilecek bir kazanım söz konusu olduğunda derhal kurum personeli ve üyelerimiz ile paylaşılacaktır.