Geri

MALİYE’DEN, FAZLA ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ

18 Haziran 2008, Çarşamba | 12:38

Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdiğimiz 17.06.2008 tarih ve 2720-2721 sayılı yazıda; Vergi Usul Kanunun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esasların 4/a maddesinde; “Fazla çalışma süresi, en son yapılan nüfus sayımına göre merkez nüfusu; 50.000’e kadar olan il ve ilçelerde görev yapan personel için ayda (30), 50.000 ila 100.000’e kadar olan il ve ilçelerde görev yapan personel için ayda (40), 100.000’den fazla olan il ve ilçelerde (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler, içinde bulundukları Büyükşehir belediyesi nüfusuna dahildir.) görev yapan personel için ise ayda (50) saati geçemez.” hükmünün düzenlendiği, madde metninde yer alan “…merkez nüfusu…” ifadesinden, il ve ilçelerin merkez nüfusunun mu, yoksa iller için İle ait merkez ilçenin şehir ve köy nüfusları toplamı ile ilçeler için de ilçeye bağlı köylerle birlikte toplam nüfusun mu kastedildiğinin açık olarak anlaşılamadığı, bundan dolayı il ve ilçelerde fazla mesaiye kalan personele ödenen fazla çalışma ücretlerinde farklılıklar ortaya çıktığı ve bunun açıklığa kavuşturulması için gerekli yasal düzenlemenin yapılması istenmiştir.

Ayrıca; yaz dönemlerinde, turizme dayalı olarak nüfusun artış gösterdiği il ve ilçelerde vergi dairesi çalışanlarının iş yoğunluğu ve çalışma saatlerin de artış meydana geldiğinden, bu il ve ilçelerde fazla çalışma sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve aylık fazla mesai saatlerinin artırılması ile havaalanlarında görevlendirilen kamu çalışanlarının iş yoğunluğunun fazla olması nedeniyle, aylık fazla çalışma sürelerinin 50 saati çok çok aştığı fakat fazla çalışmalarının karşılığını tam alamadıklarından, bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi istenmiştir.