Geri

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KANUN TASARISI ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ

12 Haziran 2008, Perşembe | 14:22

08.05.2008 tarihinde TBMM’ne gönderilen ve TBMM Başkanlığı’nca da 22.05.2008 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen “Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” sendikamız tarafından incelenmiş olup, Tasarı üzerinde kurumun ve kurum personelinin lehine sonuç doğuracak taleplerimizi içeren bir rapor hazırladık.

Tasarının, kurum ve kurum personeli lehine olacak şekilde, raporda belirlediğimiz haliyle yeniden düzenlenmesi ve bunun için gerekli işlemlerin tesisinin sağlanması istemi ile bahse konu raporu Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mecliste grubu bulunan MHP, CHP ve AKP Grup Başkanlıkları ile DSP Genel Başkanlığına dosya halinde sunduk.

Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmamızı görmek için tıklayınız.