Geri

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

29 Mayıs 2008, Perşembe | 17:02

TAYİNİ ÇIKAN İŞYERİ TEMSİLCİMİZİ GERİ GETİRDİK!

Türk Büro-Sen İşyeri Temsilcisi Gülay KAHRAMAN’ın, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-İnsan Kaynakları Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapmakta iken, İzmir Bölge Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın 26.02.2008 tarih ve 020-161 sayılı işleminin öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptaline karar verilmesi istemi ile açtığımız ve Ankara 4. İdare Mahkemesinin 2008/546 E. sayılı dosyasında görülmekte olan davada; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 14.05.2008 tarih ve 2008/1928 Y.D. İtiraz No’lu kararı ile işyeri sendika temsilciliği görevini yürüten kurum personelinin başka bir yere naklen atamasının yapılamayacağından ve bu atama işleminin sendikal faaliyetlerin engellenmesi niteliği taşıdığından bahisle “yürütmenin durdurulması” kararı vermiştir.

Karara bağlı olarak kurum işyeri temsilcimiz Gülay KAHRAMAN, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndaki görevine geri dönecektir.