Geri

İLÇELERDEKİ GELİR İDARESİ ÇALIŞANLARIDA PROMOSYON ALACAKLAR

25 Mart 2008, Salı | 16:30

Kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yönelik Kamu kurumlarıyla bankalar arasında yapılacak olan anlaşmalarla ilgili olarak Başbakanlık tarafından yayınlanan 2007/21 sayılı Genelge çerçevesinde gelir idaresi başkanlığında oluşturulan ve yetkili sendika olmamız nedeniyle Sendikamızı temsilen Genel Merkez Yönetimi Kurulu Üyemizin de görevli bulunduğu komisyon; Başkanlığın merkez birimi ile 2008 yılında sözleşmeleri bitecek olan taşrada ki 16 Vergi Dairesi Başkanlığını kapsayan bir anlaşma 02.01.2008 tarihinde Garanti Bankasıyla yapılmıştı.(Bu haber, gerek sitemizde gerekse gazetemizde önceden duyurulmuştu)

Ancak, anılan sözleşmenin Ek-3’ ünde yer alan adı geçen bankanın şubesinin bulunmadığı ilçelerde çalışan toplam 1259 kişinin, banka tarafından bahse konu ilçelerde şube açılıncaya kadar promosyon alamamalarına çözüm için sendikamız; 1259 kişiden bir kısmına, Gelir idaresi başkanlığının promosyondan alacağı %15’lik paydan promosyon ödemelerinin yapılmasını, diğer kısmına da bankanın, bu ilçelere yakın şubelerinin bulunduğu ilçelerde ki şubeler nezrinde hesap açarak kendi bütçelerinden promosyon ödemelerinin yapılmasını talep etmiştir.

Talebimiz gerek başkanlık gerekse banka tarafından kabul görmüş ve bunun üzerine 18.03.2008 tarihinde buna yönelik ek protokol imzalanmıştır. Ek protokolün ekinde yer alan EK 1 de ki 423 kişiye banka tarafından ödenmek üzere (tam rakam olan) 1610 YTL’nin kıstelyevm hesaplaması yapılarak ödenmesine, EK 2 de ki 835 kişiye ise 1610 YTL üzerinden kurumun alacağı %15’lik paydan ödenmek üzere kişi başına 900 YTL yine kıstelyevm hesaplanarak ödenmesi sağlanmıştır.

Protokol, EK-1 ve EK-2 listelerini görmek için tıklayınız.