Geri

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDA PROMOSYON MİKTARI BELİRLENDİ

10 Ocak 2008, Perşembe | 15:21

Sendikamızın, Çalışanların aylık ve diğer ücretleri üzerinden, kurumların bankalarla yapmış oldukları anlaşmalardan doğan promosyonların, “çalışanların hakkı olduğunu ve çalışanlara ödenmesi gerektiğini” yıllar önce iddia edip, gerek hukuki gerekse idari alanda göstermiş olduğu mücadeleler neticesinde; haklılığımız kabul görmüş ve 20.07.2007 tarihli Başbakanlık Genelgesiyle de, genelge tarihinden sonra yapılacak banka anlaşmalarında, Kurum tarafından oluşturulacak ve sendika temsilcilerininde yer aldığı komisyon marifetiyle söz konusu anlaşmaların yapılması sağlanmıştır.

Bu meyanda, ilk olarak;

Gelir İdaresi Başkanlığı ile 2007 yılı Ekim ayında gerçekleştirmiş olduğumuz Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısında sendika olarak kurumdan, bazı ilçelerde ki bankaların, çalışanlara promosyon ödemesi yapmadığından Banka anlaşmalarının Merkezde Başkanlık tarafından tüm taşra teşkilatlarına kapsayacak şekilde yapılmasını talep etmiştik.

Talebimizi kabul eden Gelir idaresi Başkanlığı, Kurumda yetkili sendika olmamız nedeniyle, oluşturacakları komisyonda görev alacak bir görevlinin sendikamız tarafından bildirilmesini istemiş ve bunun üzerine de sendikamız, komisyonda Genel Teşkilatlandırma Sekreterimiz Adnan Memduh ÖZER’ i görevlendirmiştir.

Komisyon tarafından, 2007 yılının son günlerinde 5 Bankayla yapılan ihalede katılımcı bankaların, komisyonun öngördüğü, kabul edilebilir rakamlarda promosyon ücretinin teklifinde bulunmadıklarından, ihale iptal edilmişti.

Daha sonra ki günlerde, bire bir şeklinde, 2 bankayla yapılan görüşmeler neticesinde Garanti Bankasının en yüksek promosyon ücreti teklif etmiş olması nedeniyle komisyon, anılan bankayla 3 yıllığına bir çerçeve protokolü imzalamıştır.

Protokole göre;

- 2008 yılının sonuna kadar mevcut bankalarla sözleşmeleri bitecek olan, merkezde Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere, 16 Vergi Dairesi Başkanlığı (VDB) ile VDB’na bağlı illeri ayrı olan 6 ilçeyi kapsamaktadır.

- Banka 3 yıllığına, kişi başına %15 kurum payı da dahil olmak üzere toplam 1610 YTL yi promosyonu ödemeyi taahhüt etmiştir.

- Promosyon ödemeleri nakit olup, maaşlarının banka tarafından ilk ödendiği tarihte başlamak üzere eşit taksitler halinde 6 ayda bir ödenecektir.

- 2008 yılının değişik aylarında Protokole dahil olanlara da belirtilen promosyon, kıstelyevm hesaplamasına göre ödenecektir.

- Anılan banka, şubelerinin bulunmadığı bazı ilçelerdeki personelin aylık ücretlerini o ilçe de bulunan herhangi bir bankaya EFT ile gönderecektir. Ancak, bu durumda ki personele promosyon, o ilçede anlaşma yapılan bankanın şubesi açıldıktan sonra ödenecektir.

Personele sağlanan diğer avantajlar;

a) Internet-alo garantiden yapılan havale-EFT den masraf alınmayacaktır.

b) Her personele ait 1 adet asıl kredi kartı ile 2 adet ek karttan, kart aidatı alınmayacaktır.

c) Personelin banka’nın şubelerinden yapılan havale ve EFT lerden masraf alınmayacaktır.

d) Banka’nın ATM lerinden yapılan havalelerden ücret alınmayacaktır.

e) Banka’nın ATM inden ekstre sorgulamadan ücret alınmayacaktır.

f) Posta ile giden Elma veya kredili mevduat hesabı ekstreleri için ücret alınmayacaktır.

g) Personele kullandırılacak tüketici kredilerinde banka tabela faiz oranlarında 0.10 indirim yapılacaktır.

h) Her personele elma hesabı tanımlanacaktır.

i) Banka’nın uygun bulması şartıyla, talep eden her personele 1 maaş tutarında kredili mevduat hesabı tesis edilecektir.

j) Maaş karşılığı kullanılan kredilerde, banka’nın da uygun bulması kaydıyla, kefil talep edilmeyecektir.

k) Protokol süresince personelin bankada açılan maaş hesaplarından hesap işletim ücreti alınmayacaktır.

Sendikamızın ve kurumun ortak hedefi, 3. yılın sonunda mevcut 29 VDB’nın Banka anlaşmalarını, merkezden yaparak daha yüksek promosyon elde etmektir.

Defterdarlıklarda ise Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde; Bakanlığında, Banka anlaşmalarının merkez den yapılması yöntemini benimsediği sendikamızca tespit edilmiştir.

EK-2: 2008 yılı içerisinde protokole dahil olacak yerler;
EK-3: Anlaşma yapılan Bankanın şubelerinin bulunmadığı ilçeler;

Ek-2 ve Ek-3 Dosyalarını görmek için burayı tıklayın.