Site Üye Girişi
Kullanıcı Adı
Şifre
 

Üye olmak için tıklayınız
Sendika Sosyal Medya Adreslerimiz
Sendika Üyelik Formu
İlanlar
Üye Tespit Tutanağı
Mevzuat ve Hukuk
 Hukuk Haberleri
 Açılan Davalar & Son Durumları
 Kurum İdari Kurulları
Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
 Büro Hizmet Koluna Bağlı Kurumlar
Video/Ses Dosyaları
 Türk Büro-Sen Marşını Seyret
 Türk Büro-Sen Marşını Kaydet
 Atatürk Klibini Seyret
 Atatürk Klibini Kaydet
TV ve Radyo
 Tüm Canlı TV ve Radyolar
Gazeteler
Bakanlıklar
Linkler
 ÖSYM
 Kamudan Haber
 Memur Postası
TBS Mail Girişi
 TBS Mail Kutusu

BAŞBAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞ PERSONELİNE ZAM!


[ 08 Ocak 2008, Salı – 13:27 ]

Sendikamızın girişimleri meyvelerini veriyor!

Türk Büro-Sen olarak, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne 09.10.2007 tarih ve 6226 sayı ile gönderdiğimiz yazıda; Başbakanlık Merkez ve Bağlı “Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu vb.” kuruluşların kadrolarında çalışan memurlara 3056 sayılı Kanun’un 31. maddesi çerçevesinde hala, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil);

a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara %20’sini

b) 10 ila 7 inci derecelerden aylık alanlara %25’sini

c) 6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara %30’unu

d) 3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara %35’ini geçmemek üzere peşin olarak fazla çalışma ücreti ödendiğini, fakat bu oranların dönemin çok gerisinde kaldığını, 1991 yılından bu yana aynı oranların uygulandığını ve güncellenmesi gerektiğini belirtmiş olup, bu oranların günümüz şartlarına göre yeniden düzenlenmesini istemiştir.

Sendika olarak yaptığımız hukuki girişimler ilk meyvelerini vermiş olup, Maliye Bakanlığı, Bütçe Kanunun 8. maddesinin 4. fıkrasına hüküm koymuş ve Başbakanlık Teşkilat Kanununda değişiklik yapmıştır. 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik ile; makam, temsil veya görev tazminatı ve ek ödemeden yararlananlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenler hariç olmak üzere; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunan personel ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığındaki personelden 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmünden yararlananlar için anılan maddede yer alan “% 20” oranının; 1/1/2008 tarihinden itibaren “% 24”, 1/7/2008 tarihinden itibaren “% 28”; “% 25” oranının ise 1/7/2008 tarihinden itibaren “% 28” olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Bu düzenleme çerçevesinde Başbakanlık ve bağlı kuruluş çalışanlarının durumu biraz olsun iyileştirilmiştir. Fakat bu konuda sendikamızın girişimlerimi sadece bununla sınırlı kalmamış, günümüz koşullarının çok gerisinde kalmış olan söz konusu düzenlemeyi Sendikamız yargıya taşımıştır.

Dava süreci devam etmektedir.


Facebook'ta Paylaşın

Site İçi Arama
SANAL SINIF DERS SİSTEMİ
 Sanal Sınıfa Giriş İçin Tıklayın
 Dersleri Seyredemiyorsanız Mutlaka Okuyun.!
KAMPANYALARIMIZ
Bilgi
 Haber Arşivi
Afişlerimiz
Yayınlarımız
Faaliyet ve Denetim Raporları
Faaliyet Raporu (09.02.2018)
Mali Raporlar (09.02.2018)
Bağımsız Dent.Raporu (09.02.2018)

Saygı Duruşu İstiklal Marşı
İndirmek için tıklayınız.
Genel Merkez Logo
İlanlar
 Genel Kurul İlanları


Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Cebeci / ANKARA    |    Tel: 0312 424 22 11    |    Fax: 0312 424 22 19    |    E-mail: turkburosen@turkburosen.org.tr

Copyright © 2012, TÜRK BÜRO-SEN      |