Geri

GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ İÇİN DUYURU

12 Temmuz 2019, Cuma | 15:46

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde çalışan personellerin maaş ve fazla çalışma ücretlerinin vergi matrahlarının ayrı ayrı hesaplanması gerekirken birleştirilerek vergilendirilmeye tabi tutulmuş ve fazla vergi kesintisi yapılmıştır.

Yapılan bu işlemin düzeltilmesi talebiyle hem Sendikamızca Ticaret Bakanlığına başvurulmuş, hem de mağduriyet yaşayan personeller bireysel olarak Kurumlarına başvurmuşlardır. Gümrük Müdürlüklerince, personellere Hazine ve Maliye Bakanlığına görüş sorulduğu ve gelen cevaba göre işlem yapılacağı hususu bildirilmiştir. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kuruma göndermiş olduğu görüş yazısında; yapılan vergi kesintilerinin usule uygun olduğunu beyan etmiştir.

Sendikamızca bu usulsüz işlemin iptali amacıyla yargı yoluna başvurulacaktır. Ayrıca bireysel olarak başvuracak personellerin de, idarenin olumsuz cevabı kendilerine tebliğ etmesinden itibaren 30 gün içerisinde dava açma hakları bulunmakta olup, konu ile ilgili başvuru yapacak üyelerimizin Şube Yöneticileriyle ya da Sendikamız Hukuk birimiyle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Not: Bir Kurum personelinin konuya ilişkin açmış olduğu davada yerel mahkeme, dava konusu işlemin iptaline karar vermiş olup, idare temyiz ve karar düzeltme kanun yollarına başvurmuştur. Yargılama karar düzeltme aşamasında devam etmektedir.

 
Foto Galeri

Toplam fotoğraf sayısı: 1