Geri

23 MART DÜNYA METEOROLOJİ GÜNÜ (BİLDİRİ)

26 Mart 2007, Pazartesi | 12:30

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün teknik ve bilimsel konularda uzmanlık kuruluşu olan Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO) ile ülkemizin de üyesi bulunduğu 187 ülkede, her yıl 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya Meteoroloji Teşkilatı ile Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri her yıl kamuoyunun gündemini oluşturan güncel bir konuyu, o seneye özel konu olarak belirler. Üye ülkeler ise basın ve medyanın da katkılarıyla gündem ve konu üzerine yoğunlaşarak Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlarlar.

Küresel ısınma ve Küresel İklimde gözlenen değişimler Dünyamız için büyük tehdit oluşturmakta, hava, su ve iklim üzerinde büyük yıkıcı etkilere sebep olmaktadır. İşte bu nedenle Dünya Meteoroloji Örgütü 2007 yılının konusunu “Küresel Etkilerin Kavranmasında Kutupsal Meteoroloji” olarak belirlemişlerdir.

Küresel ısınma, kutuplardaki buzulların erimesine, iklimin ve mevsim şartlarının değişmesine, okyanusların ısınmasına, deniz seviyesinin yükselmesine, orman yangınlarının artmasına, göllerin küçülmesine, ırmakların kurumasına, kışın sıcaklıkların artmasına, ilkbaharın erken gelmesine, sonbaharın gecikmesine, bitkilerin erken çiçek açmasına, göç dönemlerinin değişmesine, kıyı şeritlerinin erozyona uğramasına, bulut ormanlarının kurumasına yol açıyor.

Küresel ısınma nedeniyle kuraklaşmaya başlayan Türkiye 100 yıl içinde kuzey Afrika’ya dönecek. Yağışlar azalınca, başta GAP bölgesi olmak üzere, tüm nehirlerin taşıdığı su miktarı düşecek,baraj göllerinin su seviyesi azalacak, hidroelektrik enerji üretimi ciddi oranda aksayacaktır. Türkiye’de küresel ısınmanın birinci derecede etkisini gösterdiği yer Van Gölü’dür ve Küresel ısınma devam ettikçe su seviyesi azalmaya devam edecektir. Küresel ısınma durdurulamazsa Türkiye’de kış mevsimi ortadan kalkacak, nehirlerimizdeki su miktarı azalacak ve kuraklık baş gösterecektir. Son zamanlarda yazılı ve görsel basında da yer alan doğal afet haberlerini hep birlikte ilgi ve üzüntüyle izlemekteyiz. Diğer yandan ülkemizde görülen doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması konusunda Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün takdire değer çalışmalarını da izlemekteyiz.

Bu denli önemli hizmetler sunan Meteoroloji çalışanlarına aynı önemi ve değeri ülkeyi yönetenlerden beklemek en tabii haklarıdır. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü sebebiyle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve personelinin bu güzide günü kutlarken başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Fahrettin YOKUŞ
Genel Başkan